Vítám vás

EFT 

EFT je metoda z oboru energetické psychologie, Jejím zakladatelem je Gary Graig

 EFT velmi dobře doplňuje hypnóza. Hypnóza je tzv. stav hlubší relaxace, kdy se blíže dostáváme ke svému podvědomí.

EFT předpokládá, že příčinou všech nemocí a bloků jsou negativní emoce, což vede k poruše v energetickém systému člověka a k nemoci.

EFT používá k odstranění energetických bloků některé akupresurní body na těle, a to zejména na hlavě a rukou. Poťukáváním na tyto body, společně se zaměřením na daný problém, se obnovuje správný tok energie v meridiánech v tělě. Tím dochází k odstranění problému nebo nemoci.

EFT - je bezbolestná metoda 

 více informací

<

Hypnóza

Hypnóza je stav hluboké relaxace a zostřeného vědomí.

Hypnóza se podobá se dennímu snění. Hypnózou se jedinec dostává do takzvané "alfa hladiny".

Hypnóza je hypnotický trans, který se projevuje stavem zvýšené sugestibility.

 Hypnóza není kontrola mysli. Hypnóza neoslabuje vůli.

V hypnóze se většinou pracuje se sugescí.

Nikdo nemůže být trvale držen v hypnotickém stavu proti své vůli.

Do hypnózy nelze uvést někoho, kdo si to nepřeje.

Po pravdě řečeno, všechny druhy hypnózy jsou autohypnózou.

 Více informací

Reiki

Reiki je uznávaná léčitelská metoda vycházející z východních filozofií.

Reiki - země původu je Japonsko.

Reiki je vesmírná energie, která je měřitelná přístroji. 

Reiki předpokládá existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle.

Hlavních čaker je sedm a mají klíčový význam pro naše fyzické zdraví, vitalitu a duševní pohodu.

Celkově čaker je 180. Jednou z možností jak čakry harmonizovat je Reiki.

Reiki je léčení a navozování harmonie prostřednictvím přikládání rukou.

Reiki se i dá působit na dálku.

 Více informací

 

EFT, HYPNÓZA, REIKI

nám mohou pomoci, když se hlavně my sami přičiníme.

Například od:

chronické bolesti, chronické nemoci, kožních problémů, depresí, stresu, únavy, snížené imunity, nespavosti, obezity, nízkého sebevědomí, ženských problémů, traumat, strachů a fóbií, poruch učení  a chování, alergií, dětských problémů, vztahových problémů, problémů v těhotenství, usnadnit porod atd.

Novinky

EFT

EFT (Emotional Freedom Techniques) – techniky emoční svobody

Zakladatelem EFT je Američan Gary Graig

EFT je metoda z oboru energetické psychologie, jenž odstraňuje bloky tak i nemoci na psychické tak i fyzické na energeitcké úrovni.

EFT předpokládá, že příčinou všech nemocí a bloků jsou negativní emoce, což vede k poruše v energetickém systému člověka a k nemoci.

EFT používá k odstranění energetických bloků některé akupresurní body na těle, a to zejména na hlavě a rukou. Poťukáváním na tyto body, společně se zaměřením na daný problém, se obnovuje správný tok energie v meridiánech v tělě. Tím dochází k odstranění problému nebo nemoci.

EFT - je bezbolestná metoda a nemá žádné vedlejší účinky

EFT spojuji podle potřeby s mentální léčbou nebo krátkou hypnózou.

EFT recept Gary Graig

EFT recept Sindy Katayama

EFT vám může pomoci vyřešit například tyto problémy :


fyzické bolesti, kožní problémy, deprese, stres, úzkost, panika, častá únava, nespavost, nadváha, závislosti, stud a vina, nízké sebevědomí, ženské problémy, neplodnost, traumata, poruchy příjmu potravy, strachy a fobie, pocit viny, závislosti, poruchy učení a chování, ztráta blízké osoby, ztráta motivace, uzavření do sebe, alergie, dětské problémy,vztahové problémy, výkonnost, práce, finance, vážné a chronické nemoci


EFT výhody :

- řeší příčinu problému a ne pouze příznaky

- účinkuje rychle a dlouhodobě

- není bolestivé a nemá žádné negativní účinky


Co je k terapii potřeba:

Osobní konzultace probíhá klidném domácím prostředí v Kolíně. Nejdřív si při čaji, vodě nerušeně promluvíme o vašem problému, a pak ho společně řešíme metodou EFT, popřípadě více metodami. Metodu EFT v případě potřeby doplňuji hypnózou.

TERAPII EFT lze provádět přes SKYPE.

EFT případy

Další info

Reiki

REIKI je uznávaná léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Země původu je Japonsko. Reiki je vesmírná energie, která je měřitelná přístroji. Reiki předpokládá existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle. Hlavních čaker je sedm a mají klíčový význam pro naše fyzické zdraví, vitalitu a duševní pohodu. Celkově čaker je 180. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, pak je člověk zdravý a vitální. Rozhodně není vhodné se zaměřovat pouze na základních 7 čaker. Jednou možností jak čakry harmonizovat je Reiki. Reiki je jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Je to léčení a navozování harmonie prostřednictvím přikládání rukou. Reiki zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hloubkovou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Stimuluje samoléčebný mechanismus člověka, působí jak na fyzickou tak i na duchovní úroveň. Metodou Reiki se i dá působit na dálku.

Velmistři Tradičního Reiki v Japonsku:   Dr. Mikao Usui - Dr. Chujiro Hayashi - Hawayo Takata  

Výsledek obrázku pro phyllis furumoto

Současný Velmistr Tradičního Reiki v Japonsku 

Phyllis Lei Furomoto

Já dál pokračuji po:

Mistru Reiki Jürgenu Klaubertovi, Mistru Reiki Mirku Čapkovi

Reiki léčení

Reiki pozice rukou 1

Reiki music

REIKI  může pomoct u:

srovnává a doplňuje energii v těle, proto se dá použít na cokoli - například roztroušená skleróza, působí u psychických potíží - schizofrénie, deprese a další. Budoucí maminky a jejich miminka jenom při užití Reiki rozkvétají, usnadňuje porod, odrtraňuje nevolností, dítě se lépe vyvíjí.  Reiki lze použít i už u dost malých dětí, které vydrží zhruba hodinu ležet.  Reiki odstraňuje únavu, je prospěné u chronických i akutních onemocnění, upravuje zažívání, odstraňuje nebo zmírňuje bolest atd.

Většinou ale nestačí 1 celkové ošetření Reiki. Přinejmenším se jedná o 4 a více ošetření. Reiki může jenom prospět. Nikdy neublíží. Reiki je totiž univerzální a nenásilná metoda, díky které se náš oranismus postupně navrací ke zdraví. Reiki probouzí a urychluje samoozdravné procesy. Reiki se dají čistit prostory.

REIKI - PSYCHICKÉ OŠETŘENÍ: při Reiki lze i psychicky ošetřit, například afirmací: jsem v klidu a pohodě. Ošetřovaná osoba to díky Reiki lépe přijme do svého energetického systému a podle toho se chová. Psychické ošetření je vhodné jak na použití samostatně tak i ve spojení s celkovým ošetřením Reiki.

REIKI - Jak dlouho trvá: Nic se v reálném světě neděje hned, tak i u Reiki to chce určitou dobu působení, a to cca 4 celkové ošetřené i více, a to 1x i vícekrát týdně nebo alespoň 1x za 14 dnů. Samozřejmé je, že to vyžaduje i hlavně naší účast. Pokud se stále jenom litujeme, hledáme vše špatné, pak evidentně samoozdravovací proces brzdíme a nebo úplně znemožňujeme. Vždy je třeba naděje a víra, že nám bude opět líp. A hlavně proto něco dělat, což neznamená, že vše nepřesuneme jenom do rukou druhých. Pak už opravdu nemáme naději. Může být pomoženo jenom tomu, kdo se snaží.

REIKI - Pozitivní činnosti: cokoli co nás baví, bavilo, zpěv, tanec, cvičení, meditace, kladné myšlenky, úprava stravy, setkávání s přátely, kde se ovšem nebude stále jen naříkat a nebo někoho pomlouvat a vymýšlet intriky. Pak se pouze plníme špatnou energi. Neposíláme ji jenom těm druhým, ale v první řadě sobě.

 5 životních pravidel:

1. právě dnes se nerozčiluj

2. právě dnes si nedělej starosti

3. měj v úctě své rodiče, starší a učitele

4. vydělávej si na živobytí čestným způsobem

5. buď vděčný za vše

Metoda EFT se s Reiki dobře doplňují.

Co potřebujeme k Reiki
Terapie Reiki probíhá v klidném domácím prostředí v Kolíně. Nejdřív si při čaji, vodě nerušeně promluvíme o vašem problému, a pak na vás rukama působím na pohodlném lehátku. Reiki lze provádět bez vaší přítomnosti na dálku. Vždy je lepší Reiki působení několikrát opakovat.

Další info

Hypnóza

Hypnóza je stav hluboké relaxace. Podobá se dennímu snění nebo meditaci. Otevírá naše podvědomí. Snižuje náš kritický faktor. Tudíž se snáze do našeho podvědomí můžou dostat vhodné sugesce, které pomáhají navození kýženého stavu. Většinou jsou všechny druhy hypnózy tzv. autohypnózou. Do hypnózy se většina z nás dostává během dne několikrát např: při poslechu hudby, čtení knihy, řízení auta...

Pro hypnózu je základní nástroj sugesce.

Co hypnóza nedělá:

Hypnóza v žádném případě neoslabuje vůli. Nestáváte se loutkou v rukách terapeuta.

V žádném případě v hypnóze neuděláte nic, co byste neučinili v normálním životě.

Většinou se ani vybraný subjekt necítí být "hypnotizovaný", takže si uvědomuje, co se s ním děje.

V hypnóze na sebe nevyzradíte nic, co byste neřekli v plném vědomém stavu.

Z hypnózy se vždy probudíte jako z normálního spánku.

Hypnóza příklad

Co hypnóza umí:

pomáhá se sebevědomím, odstraňuje strachy, tlumí nebo zbaví bolesti, odstraňuje nebo mírní deprese, učí nebo je nápomocná při odstraňování návyků, obezitě, při různých vyrážkách, odstraňuje trému, a mnoho dalšího. Dá se použít téměř všude. Výborná je společně s Metodou EFT.

Terapie Hypnózou

1. základní návštěva - lze řešit i přes Skype - pouze test sugestibility by byl proveden při 2. návštěvě s hypnózou

Domluvíme se s klientem na problému, který chce řešit. Je důležité, aby opravdu problém chtěl řešit. Někdy si své problémy chceme zatím z nějakého důvodu ponechat, například nedokážeme odpustit, máme strach, co bude pak, když problém nebude.... Zjišťuji sugestibilitu. Hypnóza není vhodná pro všechny. Je-li to dobré, domluvíme se společně na sugescích, které budou zadávány v hypnóze a společně je zasadíme do reálného příběhu řešené osoby. To trvá cca 1,5 hodiny.

Mezitím zcela připravím klientův reálný příběh s použitím s ním domluvených sugescí. Nahraji ho. Pak ho ještě nechám odsouhasit klietem přes telefon, skype. Je-li to v pořádku, pak dojde k další návštěvě. Trvá to nejméně 1 hodinu.

2. návštěva s hypnózou - tato návštěva přes Skype nejde

Nyní dojde na plnou hypnotickou terapii, kdy klient se s mou pomocí dostává do tzv. alfa vln podobných dennímu snění, kde mu 2x řeknu námi společně sestavený reálný příběh se sugescemi.

Většinou nestačí 1 terapie hypnózou. Je zapotřebí okolo 10 návštěv. Každý jsme individualita. Vždy však záleží na domluvě. Další návštěva trvá cca 1 hodinu.

Další info

Intro
Kdo jsem

Jmenuji se Jiřina Koldová. Jsem obyčejná žena středních let. Díky tomu, že jsem žila mnoho let na Šumavě, svým babičkám a v neposlední řadě díky svému zdraví, jsem se začla zajímat o alternativní léčení, které mně i vás může přivést ke zdraví a spokojenosti.

Více o mně

 

 VŠE ZAČÍNÁ A KONČÍ U NÁS.

TAK BUĎME HLAVNĚ AKTIVNÍ MY. BEZ NAŠÍ AKTIVITY TO NEPŮJDE.

HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!

 

 

Kontaktujte mě

Podskalská 1357
28002 KolínZvětšit mapu

E-mail: 
metodaeft@seznam.cz
Tel.: 702 425 733