S EFT k sebevědomí

Až do konce 3/20 s EFT aktivně zapracujeme, pro vás velký zájem, na vašem sebeuvědomění, nebo-li sebevědomí.

Samozřejmě s EFT budeme rozpouštět všechny bloky, které nám brání v našem sebeuvědomění.

Místo konání: Kolín

Kdy:. kdykoli po vzájemné dohodě a jde to i přes skype.

Doba trvání: až 4 hodiny. Záležet bude na problémech, které se budou řešit a na ochotě spolupracovat při odstraňování těchto problémů.

Cena: podle vás, pro co se rozhodnete. 

1. hodina : 900 Kč

2. hodina: 300 Kč

3. hodina: 300 Kč

4. hodina: 200 Kč

Přihlásit se můžete do konce 2019. Je vždy vhodné napsat nebo říct Vaše jméno, netovou adresu

nebo mobil, abychom se mohli spojit.

Můj email je: metodaeft@seznam.cz.

Můj mobil je: 702425733

Kontakt