S EFT k sebevědomí

Až do konce 2/2021. Lze provádět přes Skype.

S EFT aktivně zapracujeme, pro vás velký zájem, na vašem sebeuvědomění, nebo-li sebevědomí.

Samozřejmě s EFT budeme rozpouštět všechny bloky, které nám brání v našem sebeuvědomění.

Místo konání: Kolín nebo kdekoli v případě Skypu

Kdy:. kdykoli po vzájemné dohodě a jde to i přes skype.

Doba trvání: až 4 hodiny. Záležet bude na problémech, které se budou řešit a na ochotě spolupracovat při odstraňování těchto problémů.

Cena: podle vás, pro co se rozhodnete. 

1. hodina : 800 Kč

2. hodina: 400 Kč

3. hodina: 300 Kč

4. hodina: 200 Kč

Cena při osobní konzultaci je splatná na místě.

Skypová konzultace je splatná dopředu. Vy si vyberete, jak dlouhou konzutaci potřebujete a podle toho se cena odvine.

Skypovou konzultaci lze odhlásit do 24 hodin dopředu, pak se vrací celá částka. Po uplynutí této doby se už nevrací nic.

Je vždy vhodné napsat nebo říct Vaše jméno, netovou adresu nebo mobil, abychom se mohli spojit.

Můj email je: metodaeft@seznam.cz.

Můj mobil je: 704 263 532

Kontakt