Ego

Ego je nedílnou součástí každého z nás. Jenom se mi trošku zdá, že naše ego přerostlo do velmi gigantických rozměrů. Místo toho abychom žili v souladu s přírodou a s živými tvory, chceme se za každou cenu povýšit nad ně. Jsme nedůtkliví, vztahovační, pyšní. Kdo je víc než já? Odpověď je jasná, alespoň se to tak jeví. Všichni jsme však na stejné úrovni. Nikdo nemá právo povyšovat se a ani ponižovat druhé. Máme sice rozdílný vzhled, zájmy, názory i cítění, ale máme úplně stejný základ, ať už to vezmeme materiálně nebo více duchovně. Všichni jsme se narodili bezbranní bez nějakých rozdílů. Nikdo nikoho z nás nepředurčil k roli vládců a nadřazených tvorů. A je hloupé, ba přímo zhoubné pro nás samé a naše okolí, když si tuto roli usurpujeme.

Sice nám to zdánlivě může na krátký čas i pomoct, ale ne na dlouho. Kdo snáší bezohledné domýšlivce, kteří tzv. spolkli Šalamouna? Vždy když nebudete tak ostražití, tak vás jiný živý tvor, kterého jste vmanipulovali do role podřízeného - vám nerovného, píchne pověstnou dýku do zad. To abyste v klidu ani neusínali. Co kdyby? Ach, to naše často přemrštěné ego, které nás vede přímo ke zkáze. Ne že bychom si neměli věřit, ale víra ve své schopnosti, by nás neměla vést k povyšování se a podobným záležitostem. Jenom když spolu spolupracujeme, bereme druhé jako rovnocenné partnery, můžeme dosáhnout trvalých výsledků. Najdeme opravdové přátele, spolehlivý tým.

Je to jediný způsob, jak můžeme dosáhnout pohody a štěstí ve svém životě a každý den prožívat v klidu a bez strachu, co nám kdo opět zase provede. Určitě se najde někdo, kdo to se svým přerostlým egem na vás zkusí, ale pokud okolo sebe máte lidi, se kterými si rozumíte, tak to není problém. Když jste na druhou stranu sami na pomyslném stupínku nad ostatními, kdo zabrání tomu, aby ten kdo byl povýšen, nebyl ponížen až na samé dno. Nikdo totiž nesnáší ponižování a vede to ke zpětné vazbě, která by se nikomu z nás jistě nelíbila. A přitom stačí tak málo. Chovejme se k sobě slušně a berme vše živé jako součást našeho světa.

Stejně ostatní lidé i zvířata náš přehnaný egoismus odhalí. A určitě snáz navážete prospěšné spojení na úrovni rovnocennosti. Takový protějšek s vámi bude chtít být v kontaktu a bude vás brát takové, jací jste. Slušnost k druhým je jediná možná cesta, pokud nechceme fungovat na bázi zastrašování a povyšování se nad druhé a bát se, kdy se to samé může stát nám. Přehodnoťme své domýšlivé postoje, umírněme svá ega, nesnažme se své ego masírovat na úkor druhých. Přijměme sami sebe jako součást celku, kde jsme si všichni rovni a žádná zvířata si nejsou tzv. rovnější.

Dobrá zpráva je, že se dá dělat něco i s přehnaným egem. Může vám s tím pomoct mnoho metod, včetně EFT. Chceme být přece šťastní a spokojení?

Povyšujete se na druhé?

  1. Ano. 306
  2. Ano. Často. 187
  3. Ano. Někdy 161
  4. Ano. Zřídka. 154
  5. Ne. 162