Naděje a víra

Naděje je víra v kladný výsledek ve zdánlivě neřešitelné situaci. Naděje je nezbytná pro každý život. Kdo nemá víru v pozitivní řešení událostí ve svém životě, tak ten teprve klesne na samé dno. Vlastně člověk neprohraje, dokud má svou víru . 
Tak místo neustálého bědování přejděme k praktickým činům.
1. Dělejme si každý den radost. Stačí drobnost.
2. Den začněme úsměvem na sebe, a pokud to dokážeme tak i na druhé.
3. Povbuzujme se i za drobnosti. Zkrátka se chvalme. Učme se mít rádi a přííjmejme druhé lidi s láskou. Všichni na lásku a slušné jednání
     máme právo. A všichni v tom máme alespoň nějaké mezery.
4. Dostaneme-li se pro nás do těžké situace, neztrácejme okamžitě hlavu. Uklidněme se například dechovým cvičením, meditací, Reiki  a
     podobně..
5. Když jsme v relativním klidu, začněme používat svou hlavu a zmobilizujme své síly. To se budete divit, co jich máte.
6. Hlavně spoléhejme v první řadě sami na sebe, protože my jsme strůjci našich životů a ne ti druzí. Samozřejmě není na škodu požádat o
    pomoc někoho jiného, ale jenom v tom případě, když jsme skutečně bezradní. Zbytečně nepředávejmeme naší odpovědnost za svůj život
    na druhé. I oni řeší svůj život. A my se máme ze vzniklé situace poučit, něco si odnést. Přinejmenším se máme naučit příště řešit
    podobnou situaci.
7. Vizualizujme si reálný kladný výsledek řešené situace. Na co myslíme, tak tam jde energie.
8. Naděje je naše záležitost. Tak si ji nenechme kýmkoli sebrat. 

Pociťujete často beznaděj?

  1. Ano. 57
  2. Někdy, 57
  3. Ne. 47