Pravidla přátelské komunikace

Slova jsou základním prostředkem dorozumívání mezi lidmi. Zdají se být tak jednoduchá. Zdání však klame. Kolikrát už se nám stalo, že někdo nepochopil, co mu sdělujeme. A to i slova upřímně řečená bez špatného úmyslu. Komunikaci za účelem přimět někoho zaplatit za nějaké zboží nebo službu či podepsat smlouvu dobře zvládají různí poradci pro všechno, pojišťovací agenti atd. Jenže jak máme správně mluvit s naším přítelem, známým, sousedem, vedoucím, mnohdy neví ani oni.

Samozřejmě je dobré se při slovním kontaktu dívat na člověka, se kterým mluvíme a to nejlépe někam doprostřed čela a občas se zahledět i do jeho očí, ale ne na dlouho. Druhý člověk by si to mohl vysvětlit jako nějaký druh drzosti nebo agrese. Určitě je nám všem jasné, že verbální komunikace je pouze část celkové komunikace. Ačkoli mimika a gestikulace významně ovlivňují to, jaký pocit vyvoláte v tom, s kým mluvíte, kvalita verbální komunikace je přeci jen nejzásadnější. Díky excelentní práci se slovy nás mohou tzv. finanční, pojišťovací a další poradci přesvědčít o výhodnosti své nabídky, i když je většinou výhodná jen pro jednu stranu a ta naše to není. Verbální komunikaci bychom tedy neměli podceňovat. Vždyť právě slova objasňují, vysvětlují, zrańují, vyjadřují city atd. A nikdy se jí nelze vyhnout, když jdeme mezi lidi.

Jeden z nejdůležitějších druhů slovní komunikace je komunikace s přáteli. I tady se dopouštíme řady chyb, které se velmi špatně napravují.

Stručná pravidla přátelské komunikace:

1. Komunikace by měla být na rovnocenné úrovni.

2. Poslouchejme, co nám druhý říká a neskákejme mu do řeči.

3. Mluvme s druhým, jak bychom si přáli, aby on mluvil s námi.

4. Nevnucujme mu své pravdy.

5. Nepřekrucujme slova druhého.

6. Omluvme se, když je to třeba.

7. Vždy mluvme klidně. Neurážejme se.

8. Nejasnosti se pokusme vysvětlit.

9. Buďme připraveni přítele slovně podpořit.

10. Oprosťme svá slova od závisti.

11. Nelžeme si.

Většina těchto pravidel platí i mimo sféru přátelského povídání.

V případě komunikace s přítelem/kamarádem je hlavní, aby jste oboustranně měli co nejlepší pocit. Pokud téměř při každém společném slovním spojení cítíme nervozitu, jsme pozlobení, nechce se nám vůbec s danou osobou mluvit, pak je na čase zvážit, z jakého důvodu se nám to děje. Vždy hledejme nejdřív příčiny u sebe a pak teprve u druhého. Když je objevíme, můžeme je snadno eliminovat, a pokud je naše vzájemné nedorozumění tak velké, že to nejde napravit, což většinou ale jde, pak alespoň budeme vědět, že přítele/kamaráda je třeba hledat někde jinde. A zbytečně si dál nemusíme ztrpčovat život.

Pomoci s odstraněním příčin nesprávné komunikace nám může pomoct meditace, EFT, hypnóza a mnoho dalších metod, včetně zdravého selského rozumu.

Máte problém vhodně komunikovat s přátely?

  1. Ano. 281
  2. Ano. Často 177
  3. Ano. Zřídka. 172
  4. Ne. 206