Záporná motivace/nemotivace

Snad každý z nás už někdy ztratil víru. Mnozí z nás v nedůvěře v pozitivní změnu (například ohledně svého zdraví, vztahů, financí) dokonce neustále žijí. A zřejmě jsme si také všichni všimli, že když něčemu nevěříme, tak je onen cíl nedosažitelný. Tato záporná motivace/ nemotivace nás zcela zbavuje jakékoliv naděje. Z jakého důvodu nejsme schopni uvěřit, že dobré zdraví, šťastné vztahy, dostatek financí jsou reálné cíle? Všichni jsme opravdu velmi tvární, a neměli bychom proto podceňovat svůj potenciál.

Avšak často nám dosažení našeho vytouženého cíle znemožňuje už v samém začátku naše nevíra v úspěch. Připadá nám, že je to nemožné. To je jeden z nejsilněších bloků, přes který nás vlak do stanice dobrého zdraví, láskyplného vztahu, nebo dostatku peněz nikdy nedoveze. Takže chceme-li opravdu něčeho dosáhnout, pak se pořádně zamysleme, zda si dosažení našeho kýženého cíle neblokujeme právě touto nedůvěrou ve vlastní schopnosti. Bez pevné víry totiž nic nejde.

Shledáme-li, že nám právě tato víra chybí, můžeme si například napsat na papír, či PC všechny důvody, které nás vedou k naší nevíře, že je možné něco skutečně změnit. Nejspíš pak zjistíme, že jsou to mnohdy zbytečné obavy a stačí si to jen uvědomit. Nebržděme se dál v dosažení našich cílů. Je také dobré využít například Reiki energii, protože když máme dost energie, zdá se možné leccos, co nejde, když jsme úplně vycuclí. Výborné je také EFT, které nás lehkým ťukáním na akupresurní body se zaměřením se na daný problém může zbavit všech našich negativních pocitů. Můžeme použít i Léčebný kód a mnoho dalších metod, které nám vyhovují. Chce to jenom s tím něco dělat.

VŠE JE TOTIŽ MOŽNÉ, KDYŽ TOMU OPRAVDU VĚŘÍME. HLAVNĚ NĚCO DĚLEJME A NESVLÉKEJME KALHOTY JEŠTĚ PŘED BRODEM.

Dokážete se pozitivně motivovat?

  1. Ano. 271
  2. Někdy. 198
  3. Ne. 173