Reiki - jednoduchá cvičení

REIKI - JARNÍ CVIČENÍ

Jaro je pro toto energetické cvičení nejvhodnější, i když léto a podzim jsou také velmi vhodné. Pouze v zimě se toto energetické cvičení nedá téměř provádět a nebo jenom omezeně. Jinak ho může praktikovat každý bez ohledu na věk a vlastnictví čehokoliv.

1. Udělejte si čas a pozitivně se nalaďte. Nikam nespěchejte.

2. Najděte si vhodný listnatý strom. Nejvhodnější jsou buky, duby. Není ani špatný

    vzrostlý strom na zahrádce. Měl by to být strom zdravý a vám sympatický.

3. a) Strom obejměte a můžete ke kmeni přiložit i vaše čelo, ale být to nemusí.

    b) Přitiskněte svá záda ke kmeni stromu.

    c) Stačí si sednout pod korunu stromu.

    Vyberte si jednu z variant nebo je kombinujte.

4. Zklidněte se a zmaměře svou energii na strom.

5. Prociťte všechny své pocity a zkuste vnímat jemné vibrace, které budou kolem vás.

    Setrvejte u tohoto cvičení libovolně dlouho. Nejméně tak 10 minut, ale řiďte se svou

    intuicí. Ta vám vždy správně poradí.

Přeji hodně příjemných chvil při praktikování.

REIKI - ENERGETICKÁ SPRCHA

Nejdříve zavřete oči. Není to však nezbytné. Představte si, že vámi proudí energie skrze temeno vaší hlavy přes celé tělo až do nohou a odtéká pryč z těla. Můžete si pod svýma nohama představit kanál a nad hlavou bílé světlo, zářící slunce a podobně. Po celou dobu vnímejte své pocity.


REIKI - CVIČENÍ NA CITLIVOST RUKOU

Zavřete oči. Není to nezbytné. Spojte ruce dlaněmi dovnitř. Po chvilce dlaně oddalte tak 20 cm a vnímejte pocity, které vznikají.


REIKI - CVIČENÍ NA VNÍMÁNÍ TOKU ENERGIE

Postavte se do mírného rozkročného postoje. Zavřete oči. Nechte volně viset ruce podél těla, pak jednu dlaň ruky otočte ke stropu a druhou dlaň k zemi. Nyní si představte, jak vaší dlaní otočenou ke stropu proudí energie přes celou ruku, hrudník, ramena až do konečků prstů druhé ruky. Vnímejte jak energie, z vaší otočené dlaně k zemi, odchází.