REIKI-DIKŠA

REIKI je uznávaná léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Země původu je Japonsko. Reiki je vesmírná energie, která je měřitelná přístroji. Reiki předpokládá existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle. Hlavních čaker je sedm a mají klíčový význam pro naše fyzické zdraví, vitalitu a duševní pohodu. Celkově čaker je 180. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, pak je člověk zdravý a vitální. Rozhodně není vhodné se zaměřovat pouze na základních 7 čaker. Jednou možností jak čakry harmonizovat je Reiki. Reiki je jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Je to léčení a navozování harmonie prostřednictvím přikládání rukou. Reiki zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hloubkovou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Stimuluje samoléčebný mechanismus člověka, působí jak na fyzickou tak i na duchovní úroveň. Metodou Reiki se i dá působit na dálku.

Velmistři Tradičního Reiki v Japonsku:   Dr. Mikao Usui - Dr. Chujiro Hayashi - Hawayo Takata  

Výsledek obrázku pro phyllis furumoto

Současný Velmistr Tradičního Reiki v Japonsku 

Phyllis Lei Furomoto

Já dál pokračuji po:

Mistru Reiki Jürgenu Klaubertovi, Mistru Reiki Mirku Čapkovi

 

REIKI  může pomoct u:

srovnává a doplňuje energii v těle, proto se dá použít na cokoli - například roztroušená skleróza, působí u psychických potíží - schizofrénie, deprese a další. Budoucí maminky a jejich miminka jenom při užití Reiki rozkvétají, usnadňuje porod, odrtraňuje nevolností, dítě se lépe vyvíjí.  Reiki lze použít i už u dost malých dětí, které vydrží zhruba hodinu ležet.  Reiki odstraňuje únavu, je prospěné u chronických i akutních onemocnění, upravuje zažívání, odstraňuje nebo zmírňuje bolest atd.

Většinou ale nestačí 1 celkové ošetření Reiki. Přinejmenším se jedná o 4 a více ošetření. Reiki může jenom prospět. Nikdy neublíží. Reiki je totiž univerzální a nenásilná metoda, díky které se náš organismus postupně navrací ke zdraví. Reiki probouzí a urychluje samoozdravné procesy. Reiki se dají čistit prostory.

REIKI - psychické ošetření: Při Reiki lze i psychicky ošetřit, například afirmací: jsem v klidu a pohodě. Ošetřovaná osoba to díky Reiki lépe přijme do svého energetického systému a podle toho se chová. Psychické ošetření je vhodné jak na použití samostatně tak i ve spojení s celkovým ošetřením Reiki.

REIKI - Jak dlouho trvá: Nic se v reálném světě neděje hned, tak i u Reiki to chce určitou dobu působení, a to cca 4 celkové ošetřené i více, a to 1x i vícekrát týdně nebo alespoň 1x za 14 dnů. Samozřejmé je, že to vyžaduje i hlavně naší účast. Pokud se stále jenom litujeme, hledáme vše špatné, pak evidentně samoozdravovací proces brzdíme a nebo úplně znemožňujeme. Vždy je třeba naděje a víra, že nám bude opět líp. A hlavně proto něco dělat, což neznamená, že vše nepřesuneme jenom do rukou druhých. Pak už opravdu nemáme naději. Může být pomoženo jenom tomu, kdo se snaží.

REIKI - pozitivní činnosti: cokoli co nás baví, bavilo, zpěv, tanec, cvičení, meditace, kladné myšlenky, úprava stravy, setkávání s přátely, kde se ovšem nebude stále jen naříkat a nebo někoho pomlouvat a vymýšlet intriky. Pak se pouze plníme špatnou energi. Neposíláme ji jenom těm druhým, ale v první řadě sobě.

 5 životních pravidel:

1. právě dnes se nerozčiluj

2. právě dnes si nedělej starosti

3. měj v úctě své rodiče, starší a učitele

4. vydělávej si na živobytí čestným způsobem

5. buď vděčný za vše

Metoda EFT se s Reiki dobře doplňují.

Co potřebujeme
Terapie Reiki probíhá v klidném domácím prostředí v Kolíně. Nejdřív si při čaji, vodě nerušeně promluvíme o vašem problému, a pak na vás rukama působím na pohodlném lehátku. Reiki lze provádět bez vaší přítomnosti na dálku. Vždy je lepší Reiki působení několikrát opakovat.

REIKI - kontaktní přikládání rukou

Reiki kontaktní přikládání rukou je nejčastější způsob jak Reiki působit, lze působit i na dálku, i když vždy je lepší kontaktní působení. 
Působit se dá lokálně nebo na celek. Je také možné působit třeba jen na plosky nohou, kde se vlastně ukrývá celé tělo.

Reiki lze působit i na dálku

Je vhodné působit vícekrát, třeba i půl roku a víc dle problému. Při působení na dálku je zapotřebí fotografie osoby, na kterou se působí a znát přesně místo, kde se daná osoba v době působení bude nacházet. Reiki působení na dálku nenahrazuje kontaktní přímé působení. Používá se u velké vzdálenosti, když je daná osoba v nemocnici nebo je jí z nějakého velmi závažného důvodu znemožněno dostavit se na kontaktní Reiki působení.

Nejlepší je celkové ošetření

Celkové ošetření Reiki je vhodné několikrát zopakovat - podle problému a to nejméně 4x. Reiki ošetření trvá 60 minut. Působí se na přední a zadní část těla kompletně.

Reiki energií lze vyčistit prostor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIKŠA

Dikša je duchovní energie. Je neměřitelná přístroji, přesto funguje. Probouzí a pomáhá do vyšších a rozšířených stavů vědomí. Dikša je přenos vědomí ovlivňující neurobiologickou změnu v mozku.

DIKŠA také aktivuje části mozku, které nám pomáhají prožívat realitu prostřednictvím smyslů a vědomé přítomnosti.

DIKŠA přinese každému takový prospěch, který v tu chvíli potřebuje.

DIKŠA se nejčastěji předává přiložením dlaní na temeno hlavy - tzv. SPARCHA DIKŠA.

DIKŠA se také předává skrze oči - tzv. vyšší forma NYANA DIKŠA.

DIKŠA působí na:

- čistí vše negativní

- odstraňuje bloky, nemoci, negativní myšlenkové vzorce, negativní emoce

- navozuje radost a pozitivní myšlení

- působí na všech úrovních - fyzická, psychická, mentální, duchovní a energetická

- zvyšuje vibrační úroveň

- harmonizuje mozkovou činnost

- regeneruje DNA

- plně aktivuje srdeční energetické centrum atd.

 

Reiki

V době covidu jenom posílání Reiki na dálku.

1. Vás nejdříve usadím nebo uložím na pohodlné lehátko nebo křesílko a přeptám se na váš problém.

2. Nejdříve z vás stáhnu rukama negativní energii, a pak se zaměřím na celkové ošetření vás.

3. Mohu i lokálně zapůsobit pouze na místo vašich obtíží.

4. Lze působit i pouze na plosky nohou, kde se skrývá celý náš energetický systém.

Doba trvání: cca 60 minut

REIKI ošetření je vhodné v krátké době opakovat a to jak při osobním, tak i při dálkovém ošetření.

Ohlasy na ošetření Reiki

1. Pani jsem celkově ošetřila pomocí Reiki  a přišel mi tento email.

Vážená paní Koldová,
Ano, je mi dobře, doufám, že mě ty mé pocity brzy přejdou.

XXXXX

 

 

Reiki, Dikša - ceník

REIKI, DIKŠA  - v době covidu pouze posílání na dálku

Je vlastně většinou přímé přikládání rukou - působení vesmírnou energií. Ošetřování Reiki, Dikšou probíhá v klidném domácím prostředí. Rozsah: cca 60 minut.

Ošetření Reiki energií lze provádět i na dálku. To je vhodné, když je někdo v nemocnici, z větší vzdálenosti nebo i z nějakého jiného důvodu, který brání být přítomen na Reiki ošetření osobně.

Ošetření Reiki na dálku provádím jenom v krajních situacích, jako u lidí v nemocnicích nebo z jiného státu. Potřebuji k tomu foto rozeznatelného obličeje a přesnou adresu, kde se dotyčný bude v době posílání Reiki energie vyskytovat a neméně je důležitý i jeho souhlas se zasíláním Reiki. V žádném případě to nenahrazuje přímé Reiki působení.

REIKI lokální kontaktní ošetření : 500 Kč - cca 30 minut

REIKI psychické ošetření: 400 Kč - cca 15 minut

REIKI celkové kontaktní ošetření + psychické ošetření: 1000 Kč - cca 75 minut

1x REIKI, DIKŠA celkové kontaktní ošetření - 800 Kč  - cca 60 minut

5x REIKI, DIKŠA celkové kontaktní ošetření - 3000 Kč - cca 300 minut, nebo-li 5 hodin

1x REIKI, DIKŠA působení na dálku bez osobní přítomnosti - 400 Kč  Toto ošetření nenahrazuje kontaktní přímé působení Reiki. Používá se jenom tehdy, když je klientovi z vážných důvodů znemožněno se na kontaktní Reiki ošetření dostavit. Cena je splatná u ošetření Reiki na dálku dopředu. Potřebuji k tomu foto obličeje dotyčné osoby a přesnou adresu, kde se dotyčný bude nacházet v době, kdy já Reiki budu posílat.

U Reiki lze také kontaktně působit pouze na plosky nohou a nebo na místo, odkud vychází bolest nebo nějaký jiný deficit.

Přidání další metody

Podle vhodnosti při řešení určitého problému používám i další metody, které mohou pomoci s daným problémem, ale vždy je to na dohodě s klientem. Určitě se prodlouží čas, ale cena je buď stejná nebo nejvýše 1000 Kč.

Kontaktovat mě můžete přes mobil: 704263532, email: metodaeft@seznam.cz nobo formulář uvedený v dole, kde napíšete své jméno, email, mobil a je lépe napsat, o co konkrétné máte zájem.

Užíváte pozitivní energii ve svém životě?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
  1. Ano. 332
  2. Občas. 220
  3. Zřídka. 208
  4. Ne. 195

Kontakt