Hypnóza Kolín

Hypnóza Kolín je stav hluboké relaxace. Při hypnóze se jedinec dostáv do tzv. alfa hladiny. Hypnóza se vyznačuje zvýšenou schopností příjmat informace od druhé osoby a brát je nekriticky za vlastní. V hypnóze se proto nejčastěji pracuje se sugescí. Používají se většinou kladné sugesce, které postupně mění způsob myšlení hypnotizované osoby, a tím dochází ke změně v jejím chování. Při hypnóze se nikdo nemusí obávat, že by řekl na sebe nebo udělal něco, co by normálně neřekl a neudělal také. Hypnóza neoslabuje vůli, ale naopak ji posiluje. Zhypnotizovat nejde nikoho proti jeho vůli.

Hypnóza Kolín se dá použít například na: snížení trémy, fóbií, bolestí, nízkém sebevědomí, nespavosti, zlozvyky a další. Máte-li zájem vyzkoušet si hypnózu na některý z vašich problémů, pak mě najdete v Kolíně. Je také možnost mě navštívit na Dnu otevřených dveří v Kolíně, kde můžete svůj problém s ohledem na použití hypnózy nezávazně dopředu zkonzultovat. Do Kolína je také dobré vlakové spojení, které umožňuje vyzkoušet hypnózu nejenom zájemcům o hypnózu z Kolína.