EFT

Body-metody-eft

EFT (Emotional Freedom Techniques) – techniky emoční svobody

Zakladatelem EFT je Američan Gary Graig

EFT je metoda z oboru energetické psychologie, jenž odstraňuje bloky tak i nemoci na psychické tak i fyzické na energeitcké úrovni.

EFT předpokládá, že příčinou všech nemocí a bloků jsou negativní emoce, což vede k poruše v energetickém systému člověka a k nemoci.

EFT používá k odstranění energetických bloků některé akupresurní body na těle, a to zejména na hlavě a rukou. Poťukáváním na tyto body, společně se zaměřením na daný problém, se obnovuje správný tok energie v meridiánech v tělě. Tím dochází k odstranění problému nebo nemoci.

EFT - je bezbolestná metoda a nemá žádné vedlejší účinky

EFT spojuji podle potřeby s mentální léčbou nebo krátkou hypnózou.

EFT vám může pomoci vyřešit například tyto problémy :


fyzické bolesti, kožní problémy, deprese, stres, úzkost, panika, častá únava, nespavost, nadváha, závislosti, stud a vina, nízké sebevědomí, ženské problémy, neplodnost, traumata, poruchy příjmu potravy, strachy a fobie, pocit viny, závislosti, poruchy učení a chování, ztráta blízké osoby, ztráta motivace, uzavření do sebe, alergie, dětské problémy,vztahové problémy, výkonnost, práce, finance, vážné a chronické nemoci


EFT výhody :

- řeší příčinu problému a ne pouze příznaky

- účinkuje rychle a dlouhodobě

- není bolestivá a nemá žádné negativní účinky


Co je k terapii potřeba:

Osobní konzultace probíhá klidném domácím prostředí v Kolíně. Nejdřív si při čaji, vodě nerušeně promluvíme o vašem problému, a pak ho společně řešíme metodou EFT, popřípadě více metodami. Metodu EFT v případě potřeby doplňuji hypnózou.

TERAPII EFT LZE PROVÁDĚT I NA DÁLKU PŘES SKYPE.

EFT případy


MENTÁLNÍ LÉČBA
Mentální léčba a intuitivní diagnostika se odehrává na úrovni našeho podvědomí. Mentální léčba a intuitivní diagnostika terapeutovi dovolí podvědomě navštívit tělo léčené osoby a najít v něm problém či jeho příčinu. 

Mentální léčba je prováděna současně s Metodou EFT, je zdarma - za cenu Metody EFT.

Hypnóza při EFT

Hypnózu nejčastěji používám jako doplnění EFT, aby se nové správné programování rychleji uchytilo. Na závěr terapie pomocí EFT zařazuji hypnózu, když je to třeba.

Zadávám pár vhodných sugescí ve změněném stavu vědomí na rychlejší osvojení nového naprogramování. Klient-ka přitom sedí na židli. Je to rychlejší forma hypnózy.

EFT+Hypnóza trvá cca 1,5 hodiny

Cena je 1000Kč.

Hypnóza

Mentální léčba


Mentální léčba a intuitivní diagnostika se odehrává na úrovni našeho podvědomí. Mentální léčba a intuitivní diagnostika terapeutovi dovolí podvědomě navštívit tělo léčené osoby a najít v něm problém či jeho příčinu. 

Například u Reiki předává terapeut vesmírnou energii člověku a ta si najde nemocné místo sama, což ale neznamená, že najde příčinu nemoci. To ale terapeut může zjistit při mentální léčbě a potom působit energii Reiki přímo tam, kde je potřeba.

Často je fyzická bolest způsobena emočními problémy, které se ne vždy podaří Reiki odstranit, proto se pak zdravotní problém opakuje. Mentální léčba umožňuje terapeutovi odkrýt pravou příčinu zdravotního problému, a pak například Reiki působit právě tam, kde je to třeba.

Klíčem k uzdravení je odstranit zátěže z lidského těla a využít ohromnou vnitřní ozdravnou sílu lidského organismu.

Mentální léčba je prováděna současně s Metodou EFT, je zdarma - za cenu Metody EFT.

EFT - osobní konzultace a ceník

Metoda EFT 

Je jemné poťukávání na akupresurní body na obličeji ruce a trupu se zaměřením se na daný problém. Osobní konzultace probíhá v klidném domácím prostředí.

1 hodina až 1 ½ hodiny - 1000 Kč

Další 1/2 hodina - 200 Kč

EFT často spojuji s Hypnózou  a Mentální léčbou podle potřeby. Cena je stejná - 1000 Kč.

EFT - kozultace je také možná přes SKYPE. Stačí SI ZDARMA stáhnout Skype, pořídit si sluchátka s mikrofonem. Pak se stačí domluvit, kdy to provedeme.

Moje Skypové jméno je: jirinajiri

Cena u konzultace přes Skype je 800 Kč.

Cena u Skypového spojení je splatná dopředu. Po objednání vám zašlu přesné informace,

2 konzultace EFT - cena 1800 Kč. Každá terapie trvá 1,5 hodiny.

Jste zvědaví, jak EFT funguje v praxi?

  1. Ano. 98
  2. Možná. 48
  3. Ne. 48